Normal_ziekenhuis__wachtruimte

Enkele dagen geleden stemde een meerderheid van vakbond FNV positief op eindakkoord NFU, maar verpleegkundigen van NU’91 laten van zich horen. Ruim 84 procent van de NU’91 leden is werkzaam in een universitair ziekenhuis en wijst het aanbod voor een nieuwe cao af. De verpleegkundigen hebben er geen enkel vertrouwen in dat NFU en de afzonderlijke besturen van de umc’s na het afsluiten van de cao opeens wel goede afspraken willen maken over de werkdruk, het generatiebeleid en de verschoven dienstentoeslag. Verder vinden de verpleegkundigen dat het eindbod te veel onduidelijk laat over een eventuele bovenwettelijke ww-uitkering en de transitievergoeding Dit melden NU’91 en FNV. 

NU’91 bespreekt de afwijzing door haar leden van het eindbod op zeer korte termijn met de partijen binnen de CMHF (voor de onderhandelingen cao UMC’s  is NU’91 bij deze koepel aangesloten). De positie die NU’91 in gaat nemen, is afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek. De verpleegkundigen kunnen er echter van verzekerd zijn dat het negatieve stemadvies van onze leden daarbij uitgangspunt en zwaarwegend is.

De meerderheid van de leden van FNV Zorg & Welzijn stemde echter positief op het eindbod dat NFU vorige maand neerlegde. Een aantal verslechteringen is sinds de zomer van tafel gehaald en dat vindt FNV goed nieuws. “We blijven strijd voeren voor een goede uitwerking van een generatieregeling en concrete aanpak van de hoge werkdruk. Per umc zullen wij deze onderwerpen aan tafel verder uitwerken”, zegt bestuurder Elise Merlijn.

Verslechteringen van tafel

Onder druk van de acties door zorgmedewerkers en FNV heeft de NFU de belangrijkste verslechteringen die oorspronkelijk in de inzet stonden in haar eindbod van tafel gehaald. Dat waren onder meer het verhogen van de leeftijd tot waarop nachtdiensten en avonddiensten kunnen worden opgedragen. Ook is er een hoger loonbod neergelegd. De loonstijgingen lopen nu op naar een totaal van 8,48 procent over 3 jaar. In 2018 krijgen werknemers er 2,5 procent bij, per 2019: 2,75 procent en in 2020 nog eens 3 procent.

“Nu er een cao-akkoord ligt zijn we er nog niet, want op lokaal niveau moeten we nog veel zaken verder uitwerken. Daarin verwachten wij een respectvolle en constructieve samenwerking met de werkgevers. Tijdens de acties hebben we moeten erkennen dat men de cao hier en daar aan de laars lapt en we zullen er extra op toe zien dat de cao wordt nageleefd.”

Door: Redactie Nationale Zorggids