Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

Zorgprofessionals in de langdurige zorg geven aan 31 procent van hun werktijd te besteden aan administratieve taken. Dit komt overeen met 110.000 voltijdbanen of ruim 5 miljard euro. Bovendien betekent dit een toename ten opzichte van de afgelopen twee jaar, toen de administratie volgens professionals 25 procent van hun werktijd in beslag nam. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot onder 5.700 zorgprofessionals, zo meldt het onderzoeksbureau. 

Het reduceren van de administratieve belasting kan helpen het oplopende personeelstekort in de langdurige zorg het hoofd te bieden. “Zelf vinden zorgprofessionals 17 procent acceptabel. Als we ervan uitgaan dat dit ook echt noodzakelijk is, zou het verschil van 14 procent bijna 2,5 miljard euro, oftewel 50.000 voltijdbanen kunnen opleveren”, aldus Marvin Hanekamp, een van de onderzoekers bij Berenschot.

“Dit is extra tijd die besteed kan worden aan directe zorg, zonder dat daarvoor extra personeel aangetrokken moet worden.” Het onderzoek van Berenschot toont bovendien aan dat administratieve belasting ten koste gaat van het werkplezier en personeelsverloop in de hand werkt.

Maak ook duidelijk waarom adminstratie wél nodig is

In mei dit jaar publiceerde het ministerie van Volksgezondheid een lijst met regels die geschrapt kunnen worden. Hanekamp onderstreept het belang daarvan. “Het begint inderdaad met het herkennen en schrappen van onnodige administratie. Maak vervolgens duidelijk waarom de resterende administratieve taken wél nodig zijn. Richt die processen daarna slimmer in en ondersteun dit door middel van gebruiksvriendelijke software”, zegt hij. “Maar laat ook zien waar en waarom het al wel goed gaat. De goede voorbeelden blijven namelijk vaak onderbelicht. Jammer, want daarvan kun je leren.”

Door: Redactie Nationale Zorggids