Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Zorgverleners die geen contract hebben met zorgverzekeraars, krijgen als het aan het kabinet ligt een lagere vergoeding dan zorgverleners die wel gecontracteerd zijn. Ongecontracteerde zorg is duurder en verzekeraars kunnen zonder contract niet vaststelen of zorg daadwerkelijk is verleend door professionele partijen. Daarom wil minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid niet-gecontracteerde zorg ontmoedigen en contracten juist aanmoedigen. Dit melden Joop en het ministerie van Volksgezondheid. 

Het aandeel niet-gecontracteerde zorg neemt de laatste jaren toe, met name in de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Dit vormt een belemmering voor goede, betaalbare zorg die in samenhang wordt verleend, schrijft minister Hugo de Jonge in de brief. Zorginstellingen, artsen en verpleegkundigen die geen contract hebben, krijgen nu nog 75 procent van de verleende zorg vergoed. 

Door: Redactie Nationale Zorggids