Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Uit de jaarlijkse zorggebruikanalyse van Stichting IZZ blijkt dat het zorggebruik (het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg) van zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering in 2017 weer is gestegen. Meer zorgmedewerkers gebruikten zorg omdat zij fysieke of psychische klachten hadden die mede worden veroorzaakt door het werken in de zorg. De sinds 2014 ingezette trend van stijgend zorggebruik zet hiermee door. Dit meldt IZZ.

Gebruik fysiotherapie gestegen naar ruim 34 procent

Het per­centage gebruikers van fysiotherapie in 2017 is gestegen naar ruim 34 procent. Dit is een toename van 8,7 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Ter vergelijking, het fysiotherapiegebruik van werkend Nederland is 23 procent. Daarnaast gebruikte in 2017 meer dan 6 procent van de zorgmedewerkers psychische zorg, een stijging van 13,1 procent.

In de analyse vergelijkt IZZ ruim 550 zorgorganisaties met elkaar. De verschillen tussen zorgorganisaties zijn groot: het fysiotherapiegebruik varieert van 12 procent tot 62 procent. En in psychische zorg loopt het gebruik uiteen van 1,5 procent tot 21 procent. Dit betekent dat het zorggebruik sterk samenhangt met de organisatie waar iemand werkt.

Samen zoeken naar oplossingen

Werkgevers en werknemers binnen IZZ volgen vanuit gemeenschappelijk belang nauwgezet de ontwikkelingen rondom het zorggebruik: “We hebben met veel uitdagingen te maken, de krapte op de arbeidsmarkt en toenemende werkdruk spelen allemaal een rol. Wat we gelukkig ook zien uit de zorggebruikanalyse is dat er zorgorganisaties zijn waar zorgmedewerkers al 5 jaar op rij weinig zorg gebruiken. Uit IZZ onderzoek is gebleken dat veel van deze organisaties een gezond organisatieklimaat hebben. Het is interessant om te kijken hoe deze organisaties dit realiseren en gezamenlijk, met werkgevers en werknemers, naar oplossingen te zoeken.”

Zorggebruik als belangrijke gezondheidsindicator

Het zorggebruikpercentage geeft inzicht in de gezondheid van een organisatie en in de arbeidsomstandigheden waarin zorgmedewerkers werken. Een hoger zorggebruik kent een duidelijk verband met de uitstroom van medewerkers en een hoger aantal patiëntgebonden vacatures. Naast verzuimcijfers en medewerkerstevredenheid is zorggebruik hiermee een belangrijke gezondheidsindicator voor een organisatie. Een indicator die uitnodigt tot een verdere analyse van het zorggebruik binnen de eigen organisatie. Zeker gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Door: Redactie Nationale Zorggids