Logo_nu91_sticker

Beroepsorganisatie NU’91 opent van vrijdag 21 december 2018 tot woensdag 2 januari 2019 een online meldpunt voor roosterproblemen tijdens de feestdagen. Want, zo zegt de organisatie, ook de zorgprofessionals die in een umc werken hebben er recht op dat hun werkrooster tijdens de feestdagen gewoon gevolgd wordt. Zij hebben immers ook al afspraken voor Kerst en oud & nieuw gepland. Dit meldt NU’91. 

In de huidige cao – die NU’91 niet heeft getekend – is niet geregeld dat een zorgprofessional bij een gewijzigde of verschoven dienst een extra vergoeding krijgt. Het verleden heeft uitgewezen dat er op grote schaal dienstopdrachten worden gegeven om een extra dienst tijdens de feestdagen te draaien of een geplande dienst te wijzigen. En dat vindt NU’91 onacceptabel.

De beroepsorganisatie roept iedereen die in een umc werkt op om tijdens de feestdagen geen roosterwijzigingen te accepteren. Geeft een umc toch een zogenaamde dienstopdracht, dan krijgen NU’91-leden juridische ondersteuning van de organisatie. Probeert een umc een dienst te wijzigen of verschuiven of is er sprake van een dermate grote onderbezetting dat de kwaliteit van de zorg ernstig in gevaar komt, dan worden medewerkers opgeroepen om dit te melden bij NU’91

Door: Redactie Nationale Zorggids