Normal_mantelzorg__thuiszorg

Alle betrokken organisaties in de wijkverpleging hebben gezamenlijk een handreiking ontwikkeld voor het werken met de registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ in plaats van de minutenregistratie. Tot voor kort werd gewerkt met een minutenregistratie. Deze is recent afgeschaft in het kader van Ontregel de zorg. De handreiking ‘Registratiestandaard wijkverpleging’ is een middel om de administratieve lasten voor professionals terug te dringen. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland hebben in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS en accountants deze handreiking opgesteld.

Toepassing nieuwe registratiestandaard

De handreiking legt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk uit hoe de registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ kan worden toegepast door wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het document geeft zorgaanbieders ruimte voor een eigen specifieke uitwerking. De exacte invulling zal hierdoor in de praktijk per organisatie verschillen, afhankelijk van hoe de bedrijfsvoering is ingericht.

Daarnaast is er voor wijkverpleegkundigen en teamleden een infographic gemaakt, waarbij in één oogopslag te zien is wat dit voor de wijkverpleging betekent. 

Convenant Afschaffen minutenregistratie wijkverpleging

De handreiking maakt onderdeel uit van de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Afschaffen minutenregistratie wijkverpleging. Aanbieders die de administratieve lasten voor de wijkverpleging al op andere wijze hebben teruggedrongen kunnen volgens deze regelarme werkwijzen blijven werken.

Door: Redactie Nationale Zorggids