Logo_logo_mc_slotervaart

Om de patiëntenzorg veilig over te kunnen dragen, heeft het MC Slotervaart nog 130 werknemers in dienst. Per 1 februari aanstaande zijn ze definitief ontslagen. Dit meldt NOS dat inzicht heeft in het curatorenverslag van het failliete ziekenhuis. 

In het verslag staat geen informatie over waarom het ziekenhuis failliet is gegaan. Uit een binnenkort te publiceren onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet blijken of er sprake is geweest van vreemde financiële constructies, belangenverstrengeling en mismanagement door zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer.

Ongeveer 440 schuldeisers hebben tot nu toe voor bijna 27 miljoen euro aan vorderingen ingediend bij de curatoren van het ziekenhuis. Waarschijnlijk komen hier nog miljoenen euro’s bij. Om te voorkomen dat MC Slotervaart de werkzaamheden niet kon overdragen, stelde zorgverzekeraar Zilveren Kruis 5,5 miljoen euro beschikbaar. Nog eens 1,5 miljoen was bedoeld voor destijds noodzakelijke kosten.

Door: Redactie Nationale Zorggids