Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Huisartsen hebben nog lang niet altijd de juiste verwijsinformatie om een patiënt te kunnen doorsturen naar een zorgaanbieder die Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) aanbiedt. In sommige regio’s is nog geen gecontracteerde leefstijlcoach te vinden. Dit probleem wordt deels veroorzaakt door zorgverzekeraars die hiervoor alleen contracten willen aangaan met zorggroepen. Maar veel zorggroepen zijn hier nog niet klaar voor of willen dit helemaal niet. Dit meldt De Monitor.

“Huisartsen willen graag kwaliteit leveren, maar bij geen aanbod of onduidelijk aanbod is het ook logisch dat er een meer afwachtende houding wordt aangenomen. Het is nu echt aan de zorgverzekeraars, RIVM en de aanbieders de GLI beschikbaar te maken en het aanbod duidelijk te communiceren”, zegt woordvoerder Luuk Elzenga van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

Beheerste introductie GLI

In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis is te lezen dat het GLI beheerst wil introduceren. De verzekeraar wil alleen contracten afsluiten met samenwerkingsverbanden in de eerstelijnszorg. Nederland telt zo’n honderd zorggroepen die onder het betreffende samenwerkingsverband vallen. Van de tachtig zorggroepen die De Monitor belde, bleek ruim 50 procent nog geen contract te hebben om GLI te mogen aanbieden. Eén zorggroep meldt zeker dit jaar niet aan de slag te gaan met het leefstijlprogramma omdat het er nog niet klaar voor is. Andere zorggroepen vinden dat het niet aan hen is om GLI aan te bieden.

En dan is er nog het beschikbare budget: landelijk is hier 6,5 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Maar dat is volgens de zorgaanbieders niet genoeg. Er heerst ook te veel onduidelijkheid over een eventuele budgetoverschrijding. En de consensus lijkt dat de opbrengsten niet in verhouding staan tot de lasten.

Budgetoverschrijding mag geen probleem zijn

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid hoopt de problemen in 2019 op te kunnen lossen, maar geeft geen garanties. Wel wil hij de zorgaanbieders op het hart drukken dat het budgetplafond geen drempel mag zijn. Als aan het eind van het jaar blijkt dat er meer geld nodig is, dan moet er meer geld aan uitgegeven worden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids