Logo_zorginstituut_nederland

Zorginstituut Nederland heeft in december 2018 een Pakket aan Normen en Instrumenten voor een betere personeelssamenstelling in ontvangst genomen. Dit pakket, aangeboden door beroepsvereniging V&VN als trekker van de stuurgroep Kwaliteit Verpleeghuiszorg namens veldpartijen en beroepsgroepen, is door het Zorginstituut getoetst aan de hand van criteria uit het toetsingskader. Het Zorginstituut oordeelt positief en heeft de personeelsnorm en de indicatoren per 21 januari 2019 opgenomen in het openbare Register. Dit meldt Rijksoverheid.

Het Register is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland. Opname in het Register betekent dat de normen en indicatoren gelden voor alle verpleeghuizen in Nederland. Concreet betekent dit dat de tijdelijke norm: twee zorgverleners op een groep - die eerder al binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg was genoemd - vanaf nu de standaard wordt. Veldpartijen en ook het Zorginstituut concluderen dat de contextgebonden personeelsnorm het belang van kwalitatief goede zorg en tegelijkertijd doelmatige zorg borgt. Omdat de tijdelijke norm nu de standaard wordt, verandert de contextgebonden personeelsnorm niet.

Praktische instrumenten bij vaststellen personeelsnorm

Samen met veertig teams van zorginstellingen uit heel Nederland zijn in opdracht van de stuurgroep Kwaliteit Verpleeghuiszorg instrumenten ontwikkeld die helpen om de personeelssamenstelling, die past bij de zorg voor de bewoners van een zorgorganisatie, te kunnen vaststellen. Naast passende zorg wordt ook gekeken naar doelmatigheid. De instrumenten zijn te vinden op de website Zorginzicht en de website Waardigheid en Trots- Thuis in het Verpleeghuis.

Door: Redactie Nationale Zorggids