Normal_visualsintimidatie

Werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervoeren in 2017 naar verhouding het vaakst ongewenst gedrag op het werk. Met 52 procent zei ruim de helft één keer of vaker ongewenst te zijn benaderd door een cliënt of patiënt. Beroepsvereniging NU’91 stelt dat de tijd rijp is om een duidelijke grens te trekken en dat te vermelden in de beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden: intimidatie, geweld en seksueel getinte verzoeken zijn in een professionele zorgrelatie tussen patiënt en zorgprofessional ‘volstrekt ontoelaatbaar’ en de norm is ‘het mag nooit voorkomen’. Dit meldt NU’91. 

Verpleegkundigen zijn het vaakst slachtoffer van ongewenst seksuele aandacht, gevolgd door verzorgenden. “Een goede en professionele relatie tussen zorgprofessional en patiënt is gebaseerd op vertrouwen en respect. Respect voor de patent uit zich in het optimaal uitvoeren van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Respect voor de zorgprofessional betekent dat zijn of haar professionele grenzen nooit overschreden mogen worden”, aldus NU’91.

Grenzen trekken

Hier trek ik mijn grens! Onder dat motto startte NU’91 al in 2010 een campagne om verpleegkundigen en verzorgenden beter te wapenen tegen seksuele verzoeken van clienten en patiënten. Helaas blijken zij de grenzen nog steeds te overschrijden en trekken ze verpleegkundigen en verzorgenden onder meer in bed, betasten zij hun zorgverlener, of vragen zij om hulp bij masturberen. Seksuele verzoeken tijdens het wassen en het bekijken van pornofilms tijdens het katheteriseren komt ook voor, zegt de beroepsvereniging.

Beroepscode aanscherpen

Als het aan NU’91 ligt, wordt de beroepscode aangescherpt. Om zo nog duidelijker te maken dat seksuele intimidatie – in welke vorm dan ook – nooit mag voorkomen. In alle zorgopleidingen zou ook het thema ‘bespreken en omgaan met seksuele behoeften van patiënten’ in het lesprogramma ethiek moeten worden opgenomen.