Normal_geld__munten__centen

Het tekort aan personeel in de zorg raakt iedereen. Wachtlijsten lopen op, werkdruk en ziekteverzuim nemen toe en de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg staan onder druk. Ondanks de vele inspanningen van het kabinet om de personele tekorten op te lossen en administratieve druk te verminderen, merken medewerkers in de zorg nog te weinig van de inspanningen. Dat blijkt uit de ledenpeiling van beroepsorganisatie V&VN. 69 procent van de ondervraagden geeft aan dat de werkdruk het afgelopen jaar juist is toegenomen. CNV Zorg en Welzijn stelt dat het tijd is voor een substantiële salarisverhoging voor werkenden in de sector zorg en welzijn. Dit meldt CNV. 

CNV pleit niet alleen voor een salarisverhoging om de zorg aantrekkelijk te maken voor nieuw personeel, ook om huidig personeel te behouden. Met name starters tussen de 20 en 30 jaar verlaten nu de zorg. De tekorten in de zorg lopen de komende jaren op tot 125.000 arbeidsplaatsen. Op dit moment zijn er ruim dertigduizend vacatures. Als we de uitstroom van zorgprofessionals niet beperken, kunnen we huidige kwaliteit van zorg niet waarborgen.

Werkgevers en werknemers zien noodzaak

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg en Welzijn: "Zowel werkgevers als werknemers zien de noodzaak om via de cao voelbare salarisverhogingen af te spreken. De ruimte hiervoor is nu te mager. In de ziekenhuizen is door het afsluiten van het hoofdlijnenakkoord onvoldoende ruimte voor salarisverhogingen. In de ouderzorg wordt extra geïnvesteerd, maar vooral om de groeiende zorgvraag op te vangen, niet om te investeren in salaris."

De extra investeringen in salarisverhoging kunnen worden betaald door het verhogen van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling. 

Westerlaken: "In het publieke debat gaat het steeds over de kosten van de zorg, in plaats van over de waarde. Zorg is mensenwerk, en de mensen in de zorg verdienen een beter salaris. Na de leraren zeggen onze leden nu: wij zijn aan de beurt."

Door: Redactie Nationale Zorggids