Normal_minister_hugo_de_jonge_volksgezondheid

Sociale partners binnen de jeugdzorg vinden dat er meer nodig is van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om de problemen op de arbeidsmarkt voor jeugdzorg op te lossen. Maatregelen zijn nu noodzakelijk en tempo is hard nodig, onderstrepen CNV, FBZ, Jeugdzorg Nederland en FNV. Zij hebben de minister deze week een brief gestuurd met deze oproep. Dit meldt FNV. 

Na druk vanuit de sector heeft het ministerie van volksgezondheid een onderzoek uitgevoerd naar de situatie in de jeugdhulp, maar dit levert volgens de partijen geen nieuwe informatie op. Ze hadden meer verwacht van de arbeidsverkenning, zoals een verdieping naar een type voorziening of hulp, regionale verschillen, trends en toekomstscenario’s.

“Dat hadden we ook al aangegeven in onze brief van juni 2018. Helaas is daar niets mee gedaan. Sinds de start van het onderzoek zijn we ruim een jaar verder en weten we eigenlijk niet meer dan we al wisten. Het enige verschil: de problemen op de arbeidsmarkt in de jeugdzorg zijn nog nijpender en oplossingen nog meer gewenst”, schrijven de vakbonden en werkgevers in de jeugdzorg aan de minister.

De partijen benadrukken dat extra geld voor de sector een essentiele voorwaarde is voor het kunnen blijven uitvoeren van kwalitatief goede zorg. Alleen op die manier kan de transformatie slagen en kan goede en passende zorg worden geboden voor kwetsbare jeugd en gezinnen.

Door: Redactie Nationale Zorggids