Normal_virtual_reality

Ambulanceverpleegkundigen hebben in toenemende mate te maken met complexe en onvoorspelbare omstandigheden (denk hierbij aan het omgaan met opdringerige omstanders, het bekogeld worden met vuurwerk tijdens oudejaarsavond of het behandelen van een kind met ernstige brandwonden). De Hanzehogeschool Groningen gaat langdurig met een aantal partners werken om ambulancehulpverleners beter voor te bereiden op dit soort situaties. Dit meldt de Hanzehogeschool.

Ambulanceverpleegkundigen zijn goed opgeleide en ervaren professionals die continu bijgeschoold worden. Echter, het realistisch oefenen met een breed scala van bovenstaande situaties is een kostbare aangelegenheid en soms zelfs onmogelijk met de huidige educatieve middelen. Daarom hebben een aantal partijen de handen ineengeslagen binnen het zogenaamde VRAMBO project (Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig  Onderwijs van complexe situaties).

Complexe situaties realistisch maken

Binnen het project wordt met name gekeken naar de rol van Virtual Reality, omdat daarmee complexe situaties realistischer worden weergegeven en de ambulancehulpverlener beter kan voorbereiden op dergelijke situaties. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben al een prototype ontwikkeld waarmee geëxperimenteerd wordt.

Nieuwe technologie ontwikkelen met partners 

De Hanzehogeschool Groningen werkt al jaren samen met de Ambulancediensten in de regio Groningen, waarbij studenten, praktijk en onderzoekers samen experimenteren met de mogelijkheden van nieuwe technologie om het werk van ambulanceverpleegkundigen te ondersteunen. De deelnemers binnen het project willen niet alleen relevant opleidings- en trainingsmateriaal maken, maar dit ook integreren in de opleidingen van zowel hbo-verpleegkunde als (andere) Regionale Ambulancediensten.
 
Partners zijn de Hanzehogeschool Groningen, Ambulancezorg Groningen, Kijlstra Ambulancezorg, Ambulance IJsselland, Windesheim en Wildsea. Het VRAMBO project gaat twee jaar duren en wordt mogelijk gemaakt door een Raak Publiek subsidie. 

Door: Nationale Zorggids