Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Gemeente Rotterdam gaat als eerste gemeente in Nederland zorgen voor een vermindering in administratie bij wijkteams, jeugdzorg en volwassenen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Nog dit voorjaar wordt er samen met zorgprofessionals gekeken naar welke regels geschrapt kunnen worden. Dit meldt Skipr.

Er wordt steeds meer gevraagd om minder administratieve lasten door de beroepsgroepen. Werknemers zijn nu veel tijd kwijt met papierwerk en kunnen daardoor minder tijd besteden aan de zorg aan patiënten. Bovendien zou de regeldruk het werkplezier in de zorgsector behoorlijk omlaag halen. Rotterdam gaat daarom schrappen in overbodige regels om de administratieve lasten te verminderen.

‘Aanpassingen zijn lastig’

In samenwerking met zorgprofessionals zal gekeken worden wat precies geschrapt kan worden. Het gaat in eerste instantie om wijkzorg en zorg aan volwassenen vanuit de Wmo. In het najaar hoopt de gemeente de eerste resultaten te zien van het schrappen in de praktijk. Daar is ook wel enige tijd voor nodig, denkt zorgwethouder Sven de Langen van het CDA. “Regels werken vaak door in veel systemen en processen waardoor aanpassingen lastig zijn.” Wanneer er meer zicht is op de resultaten, zal ook binnen jeugdzorg in gemeente Rotterdam een plan van aanpak worden gemaakt.

Door: Nationale Zorggids