Normal_diagnose_arts

Huisartsen zijn niet blij met hun contract voor 2019. Enkele thema’s die zijn vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord krijgen onvoldoende aandacht, waaronder meer tijd voor patiënten en de financiering. Als het aan de huisartsen ligt, zijn verzekeraars meer betrokken bij de huisartsenzorg en gaan ze aan de slag met de eerder gemaakte afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Dit meldt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). 

Uit een peiling van de LHV, uitgevoerd door NewCom, blijkt dat er onvrede heerst onder huisartsen over de spreiding van de afspraken uit het Hoofdlijnenakoord. LHV-bestuurslid Paulus Lips zegt hierover dat huisartsen naleving van de afspraken liever gisteren dan vandaag zien, want de praktijken kampen met een steeds hogere werkdruk. Als het aan hem ligt komen de verzekeraars nu in actie en investeren ze allereerst in regionaal overleg over prioriteiten.

Zilveren Kruis scoort slecht op regiospecifieke inhoud

Zorgverzekeraars zijn door de huisartsen beoordeeld op de inzet van regiospecifieke inhoud. Waar Eno nog een ruime voldoende scoort, krijgen CZ en VGZ nog maar net een voldoende en staat Zilveren Kruis onderaan de lijst met een dikke onvoldoende: een 3,7. Huisartsen zijn kritisch op hun zorgcontracten als het gaat om het kunnen bieden van de juiste zorg en vooral de praktijkvoering. Driekwart van de huisartsen zegt dit niet op een gezonde manier te kunnen doen.

De LHV zit de komende tijd met de verzekeraars en met het ministerie van volksgezondheid aan tafel om over het Hoofdlijnenakkoord te praten. Als later blijkt dat de afspraken hierin nog steeds niet worden nageleefd, gaan huisartsen voor een hardere opstelling. 

Door: Nationale Zorggids