Normal_maxima

Koningin Máxima heeft onlangs in Middelburg een werkbezoek gebracht aan Stichting Mentorschap Zeeland en het Zeeuws Heldenfonds. Het werkbezoek vond plaats bij zorginstelling Arduin. De stichting koppelt mensen, die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen, aan een mentor. Het Zeeuws Heldenfonds zet zich in om de provincie Zeeland sociaal en leefbaar te houden. De Koningin bracht het bezoek in haar hoedanigheid als beschermvrouwe van het Oranje Fonds. Dit meldt het Koninklijk Huis. 

Mentorschap Zeeland werft, traint en begeleidt in Zeeland een pool van vrijwilligers die als mentor willen optreden. De stichting koppelt deze mentoren vervolgens aan mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap, psychiatrische ziektebeelden of mensen die in coma liggen. De mentor neemt beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding als er geen familie is die kan zorgen.

Het Oranje Fonds heeft in 2018 samen met de Provincie Zeeland en Vereniging Zeeuwse Gemeenten het Zeeuws Heldenfonds ingericht. Het fonds stimuleert bewoners gezamenlijke activiteiten te ondernemen voor hun dorp of stad. Het gaat onder meer om het leefbaar houden van kleine kernen, mantelzorg en het kunnen volgen van onderwijs.

Koningin Máxima sprak met bestuurders, initiatiefnemers en betrokkenen. Zij vertelden over hun werk en ervaringen en wat het voor hen betekent om aan projecten deel te nemen. Ook ontmoette Koningin Máxima een aantal mentoren en cliënten in de zorginstelling.  

Door: Nationale Zorggids