Normal_hugo_de_jonge

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt het van groot belang dat zorginstellingen en hun zorgverleners, ondanks de grote personeelstekorten in de zorg, aandacht hebben voor medicatieveiligheid en een veilig personeelsbeleid. Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat alle vier de zorginstellingen waar de zorgverlener die wordt verdacht van insulinemoorden werkte, kampten met meerdere tekortkomingen op het gebied van personeelsbeleid, deskundigheid van medewerkers en medicatieveiligheid. Dit meldt Skipr. 

De Jonge spreekt van een bizarre zaak en heeft nog niet eerder zo’n rapport gezien. “Als het inspectierapport iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat tegen zulke kwaadwillendheid geen kruid is gewassen”, stelt de minister. Echter, werkgevers spelen een grote rol in het naleven van regels en juiste screening van zorgpersoneel dat wordt aangenomen.

Geen cv's, VOG's of referenties

Uit het rapport van de inspectie blijkt onder meer dat nieuwe medewerker bij Wetering van Humanitas, Riederborgh, Jasmijnhuis van Degelijks Leven en ‘t Huys te Hoecke van Zorgwaard lang niet altijd een diploma hoefden aan te leveren of geen Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) inleverden. Cv’s werden niet gecontroleerd, evenals referenties. Alle verzorgingshuizen kampten op een gegeven moment met onderbezetting en moesten mede als gevolg daarvan externen inhuren.

Problemen in de hand werken

Ook de Patiëntenfederatie Nederland is geshockeerd en vindt dat de zorginstellingen om problemen vroegen door de lat voor kwaliteit en veiligheid zo laag te leggen. Ook brancheorganisatie ActiZ pleit voor een altijd strak beleid en dat daar nooit op ingeleverd mag worden, hoe krap de arbeidsmarkt ook is. 

Door: Nationale Zorggids