Normal_pilletje_medicijn_tablet

Uit de huidige wet is niet op te maken of huisartsen die de abortuspil voorschrijven strafbaar bezig zijn. Dit oordeelt het gerechtshof in Den Haag tijdens de civiele zaak die is aangespannen door Bureau Clara Wichmann en Women on Waves. Zij spanden de zaak aan tegen minister Hugo de Jonge en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die het doen laten voorkomen alsof huisartsen strafbare feiten plegen bij het voorschrijven van de abortuspil bij een vroege zwangerschap. Dit meldt de Volkskrant. 

Vrouwen die ongewenst zwanger zijn kunnen sinds 2015 een abortuspil slikken om de zwangerschap te beëindigen. Het gaat hierbij specifiek over de tijd tussen de morningafterpil en de noodzaak voor een heftigere maatregel, zoals curretage. Klinieken die hiervoor een vergunning hebben, mogen een abortus uitvoeren. Overtijdbehandelingen, dus ook behandelingen met de abortuspil, mogen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alleen uitgevoerd worden door instellingen met zo’n vergunning. Strafrechtelijke vervolging ligt in het verschiet voor huisartsen en apothekers die zich hier niet aan houden,stelt IGJ.

Wanneer is er juridisch gezien sprake van een zwangerschap?

Zodoende durven huisartsen vaak geen abortuspil voor te schrijven. Daarop stapten Bureau Clara Wichmann en Women on Waves naar de rechter. Zij vinden het onterecht dat de inspectie dergelijke uitspraken doet en dat de minister daar achter staat. Het gerechtshof vindt niet dat de huidige wet duidelijk aangeeft wat strafbaar is en wat niet. Ja, er staat in dat abortussen enkel mogen worden gedaan door vergunde klinieken, maar, zo stelt het gerechtshof, een overtijdbehandeling staat niet gelijk aan een abortus. De vraag die rechter stelt is: het is duidelijk wanneer er fysiek sprake is van een zwangerschap, maar wanneer mogen we daarvan spreken in juridische termen? Het antwoord van artsen van Women on Waves luidt: na 45 dagen, wanneer het hartje van het kindje te zien is.

OM beslist of iemand strafbaar is

Daarom staat in het vonnis: “Op welk moment er na de kans op bevruchtingen een – medisch – vermoeden van zwangerschap in de zin van het strafrecht ontstaat, is nergens in de wet bepaald.” Of een huisarts strafbaar bezig is door een abortuspil voor te schrijven, blijkt hier daarom ook niet uit. De IGJ hoeft haar rapport echter niet aan te passen, want het is aan het Openbaar Ministerie (OM) om te besluiten of iemand strafbare feiten heeft gepleegd. 

Door: Nationale Zorggids