Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Een verpleegkundige die schenkingen ontving van een oudere man, heeft een schorsing van drie maanden opgelegd gekregen. Het Regionaal Tuchtcollege is van oordeel dat de vrouw tegen de beroepscode inging door een persoonlijke relatie aan te gaan met de man en hem zodoende verleidde tot het zenden van giften en schenkingen. Dit alles gebeurde na het overlijden van de echtgenote. Dit meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Toen de man in het ziekenhuis belandde, maakte zij zichzelf het eerste aanspreekpunt en niet de nabestaanden van de man. Ook werd zij gevolmachtigd en erfgenaam. De nabestaanden trokken na zijn dood in april 2018 aan de bel.

Intensieve zorgrelatie

Waar de verpleegkundige van mening is dat er nooit een zorgrelatie heeft bestaan, denkt het tuchtcollege daar anders over. Die zorgrelatie was er wel omdat tijdens de vakantiereizen, waar beiden aan deelnamen op persoonlijke of professionele basis, was de verpleegkundige de aangewezen persoon om aan de man zorg te verlenen. Daarnaast heeft zij ook de echtgenote van de man verzorgt, zodat zij ook op grond van deze zorgrelatie de normen van de beroepsgroep ten opzichte van de man in acht diende te nemen.

Drie maanden geschorst

Door een zeer intensieve relatie met de man aan te gaan, schenkingen aan te nemen, gevolmachtigde en erfgenaam te worden, heeft de verpleegkundige de professionele grenzen die zijn in acht behoorde te nemen overschreden. Het tuchtcollege om die reden en het buitenspel zetten van de nabestaanden een schorsing van drie maanden op. Daarin is meegenomen dat de verpleegkundige heeft verklaard dat zij nooit heeft nagedacht over de vraag of haar handelswijze wel toelaatbaar was, waardoor zij haar gedrag niet heeft getoetst aan de professionele normen die op dit punt volstrekt duidelijk zijn, en zij ook geen inzicht in haar eigen handelen heeft getoond, aldus het tuchtcollege. 

Door: Nationale Zorggids