Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

De helft van de werknemers in de zorg- en welzijnssector geeft aan een paar keer per maand tot vrijwel dagelijks met te weinig collega’s ingeroosterd te staan. Bijna 75 procent zegt dat er de afgelopen jaren ook nog eens meer administratieve taken zijn bij gekomen. Ook vindt 42 procent dat de kwaliteit van zorg in vergelijking met voorgaande jaren is verslechterd. Dit meldt FNV Zorg en Welzijn die hiernaar onderzoek liet uitvoeren onder ruim 13.000 zorgmedewerkers. 

Problemen met roosters

Van de ambulancemedewerkers zegt 23 procent dagelijks te maken te hebben met te weinig ingeroosterde collega’s. Van alle branches zegt 47 procent eens tot vaak extra uren te moeten werken. In de huisartsenzorg en universitair medische centra gebeurt dit het meest. De helft van alle medewerkers is een beetje tot zeer tevreden over de roostering. In de kraamzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg zijn werknemers echter vaker ontevreden hierover.

Zorg versus administratie

Gemiddeld spenderen de medewerkers 60 procent van hun tijd daadwerkelijk aan zorg of hulpverlening aan patiënten en cliënten. De overige 40 procent gaat op aan administratieve taken en overige taken, zoals roostering en planningstaken. Bij ziekenhuismedewerkers en in de jeugdzorg is de verhouding zelfs 50/50. Ze moeten steeds meer op papier verantwoorden, het aantal formulieren is toegenomen en het papierwerk moet ook nog eens digitaal ingevoerd worden.

Hierdoor en door de slechte roostering, hebben steeds meer werknemers last van een hoge werkdruk. 75 procent van de hele sector ervaart de werkdruk als hoog tot (veel) te hoog en geeft dit ook aan als voornaamste reden om een baan buiten de sector te zoeken. De jeugdzorg, kraamzorg en kinderopvang ervaren de werkdruk vooral als veel te hoog.

Cao-onderhandelingen 

Voor ruim 1 miljoen zorgwerkers verloopt dit jaar de cao. Om de huidige medewerkers te behouden en om de broodnodige nieuwe medewerkers aan te trekken in een sector waar 130.000 vacatures open staan, is volgens de vakbond nu het moment om goede afspraken te maken over hun arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden. De FNV zet daarom vooral in op de drie meest genoemde redenen van werknemers om de sector eventueel te verlaten: aanpak van de hoge werkdruk, een salarisverhoging van 5 procent en afspraken over een goede werk/privébalans. 

Door: Nationale Zorggids