Normal_verpleegkundige

De zorg blijft ook de komende jaren nog kampen met een tekort aan personeel. In 2018 zijn er ruim 130.000 vacatures in de zorg ontstaan. Dit jaar gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140.000 vacatures. Vooral gediplomeerde verzorgende ig, verpleegkundigen, woonbegeleiders en operatieassistenten zijn moeilijk te vinden. Vanwege de tekorten en de oplopende werkdruk ontstaat er ook een vraag naar medewerkers in ondersteunde functies. Dit meldt UWV. 

Krapteberoepen

In het hele land is er een krappe arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg. Deze vacatures zijn voor werkgevers moeilijk te vervullen. Daarbij gaat het om algemeen en gespecialiseerd verpleegkundigen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, wijkverpleging en ggz. Ook voor andere zorgberoepen is er een toenemende schaarste aan personeel, zoals voor woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.

Ook op wetenschappelijk niveau is een tekort aan personeel, bijvoorbeeld aan verslavingsartsen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen en GZ-psychologen. Het is de verwachting dat deze wervingsproblemen de komende jaren aanblijven.

Zorgprofessionals ontlasten

Er gebeurt veel om de tekorten terug te dringen. Werkgevers zetten in op extra werving, stages en opleiding. Het ministerie van Volksgezondheid ondersteunt de sector met het actieprogramma Werken in de Zorg en er zijn Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). UWV werkt steeds vaker samen met zorginstellingen, opleiders, uitzendbureaus en gemeenten aan werving en scholing voor werkzoekenden.

Mechelien van der Aalst, arbeidsmarktadviseur bij UWV: "Niet alleen het vinden van nieuw personeel vergt aandacht, het is net zo belangrijk om de focus te leggen op het behoud van de mensen die je zo hard nodig hebt. Werkdruk is een belangrijke thema in de zorg. Door verkorte opleidingen kunnen we werkzoekenden snel inzetbaar maken, en daarmee zorgprofessionals ontlasten."

Ook zonder zorgachtergrond kans op werk

Op korte termijn kunnen werkzoekenden taken van zorgprofessionals overnemen. Zelfs mensen zonder zorgdiploma hebben een goede kans op werk in de zorg. In alle regio’s van Nederland zijn er mogelijkheden om te kijken of de zorg een volgende stap kan zijn voor een werkzoekende. Met een verkort scholingstraject zijn werkzoekenden al snel inzetbaar voor werkgevers. 

Door: Nationale Zorggids