Normal_umcg

Hans Langendijk, hoogleraar Radiotherapie en hoofd van de afdeling Radiotherapie van het UMCG, kreeg deze week uit handen van burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noorderveld een koninklijke onderscheiding. Langendijk is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving. Dit meldt UMCG. 

Langendijk zet zich al vele jaren in voor het welzijn van patiënten met kanker, onder meer op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dankzij een door Langendijk opgezet onderzoeksprogramma zijn er nieuwe inzichten ontstaan in de langetermijnbijwerkingen bij radiotherapie. Deze inzichten zijn vertaald in belangrijke verbeteringen in de behandeling van kankerpatiënten wereldwijd. De gebruikte onderzoeksmethode heeft internationaal breed navolging gekregen en heeft aan Langendijk en zijn mede-onderzoekers internationaal een grote reputatie bezorgd. 

Innovatief kankeronderzoeker

Ondanks een veelheid aan werkzaamheden ziet hij steeds kans om innovatief kankeronderzoek te initiëren. Als expert in beoordelingscommissies namens onder andere KWF Kankerbestrijding beoordeelt hij hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in Nederland en daarbuiten. Ook heeft hij vele boeken en meer dan driehonderd artikelen in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.

Expert op gebied van protonentherapie

Langendijk is op nationaal en Europees niveau een vooraanstaand expert op het gebied van protonentherapie. In 2005 startte het UMCG, met als belangrijke voorvechter Langendijk, een onderzoek naar de haalbaarheid van protonentherapie in Groningen.

Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij er minder straling in omliggend gezond weefsel terecht komt waardoor ongewenste langetermijneffecten van deze bestraling geminimaliseerd worden. Voor de behandeling van kinderen, patiënten met hoofdhals-kanker en patiënten met bepaalde vormen van borstkanker is inmiddels een behandelprotocol opgesteld. Maar ook patiënten met andere vormen van kanker kunnen veel baat hebben bij deze therapie.  

Uiteindelijk is in januari  2018 in het UMCG de eerste patiënt in Nederland met protonentherapie behandeld. De realisatie van het protonentherapiecentrum was een langdurig en complex traject, waar Langendijk zich buitengewoon voor heeft ingezet.

Door: Nationale Zorggids