Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Artsen die terechtstaan in een tuchtzaak hebben het geestelijk en lichamelijk zwaar. Ze voelen zich machteloos en boos en hebben last van gezondheidsproblemen. Een tuchtmaatregel, zoals een waarschuwing, berisping of schorsing, maakt deze psychische en fysieke problemen erger. Dit meldt Nivel die hier onderzoek naar deed. 

Zes jaar lang werden zware tuchtrechtelijke maatregelen openbaar gemaakt. Niet alleen in het BIG-register kwam hierover een melding te staan, maar vaak kwamen deze opleggingen ook in regionale vakbladen of zelfs weekbladen. Sinds april 2018 wordt lang niet alles meer openbaargemaakt en bekijkt men iedere zaak op individueel niveau. Indien noodzakelijk geacht, wordt de maatregel wel openbaargemaakt.

Met name ná een tuchtzaak voelen artsen zich bedreigd in hun functioneren. Artsen zijn bang opnieuw fouten te maken en gaan daardoor vaker mee in de wensen van de patiënt en laten risicovolle patiënten liever aan een collega over. Een berisping weegt zwaarder dan een waarschuwing en dat merken artsen met een berisping ook in het uitoefenen van hun beroep. Zij hebben dan ook meer kans op het verliezen van patiënten en ervaren meer problemen bij het vinden van een nieuwe baan. 

Door: Nationale Zorggids