Normal_mantelzorg__thuiszorg

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg is binnenkort mogelijk geen lid meer van brancheorganisatie ActiZ.  Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelde onlangs dat de zorginstelling niet op de juiste manier bestuurd wordt wegens schijn van belangenverstrengeling. Dit meldt RTL Z. 

Buurtzorg is heel stellig: er is geen schijn van belangenverstrengeling en we houden ons wel aan de Governancecode Zorg. Zeker nadat het diverse veranderingen heeft doorgevoerd. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg denkt hier anders over en ziet dat er nog steeds sprake is van schijn van belangenverstrengeling.

Conflict Buurtzorg en Belastingdienst

Vorig jaar ontstond er een conflict tussen Buurtzorg en de Belastingdienst. Laatstgenoemde riep bestuurder Jos de Blok op het matje voor de manier waarop hij via zijn stichting geld doorsluisde naar zijn privébedrijven. Er zou ruim een miljoen euro in rekening gebracht zijn bij Stichting Buurtzorg, door een ander bedrijf dat van dezelfde eigenaar is. De Stichting werkt met publiek zorggeld, dat niet voor zorg gebruikt is.

Vorig jaar paste De Blok zijn bestuursstructuur aan, wat de belangenverstrengeling moest opheffen. Betalingen aan zijn privébedrijven mogen niet zonder toestemming van toezichthouders geschieden. Echter, het Scheidsgerecht vindt niet dat De Blok er voldoende aan heeft gedaan om te voldoen aan de Governancecode.

Naleving Governancecode is vereiste 

Naleving van deze code is een vereiste om lid te zijn van ActiZ, dus het kan zijn dat Buurtzorg daar binnenkort gedwongen afscheid van moet nemen. Tenzij De Blok zijn werkzaamheden als bestuurder opzegt, of geen belangen meer heeft in privébedrijven. “Wij moeten nu eerst binnen de organisatie bepalen welke kan wij op willen. Het is lastig om daar op vooruit te lopen, omdat wij eerst moeten bepalen wat in belang is van Buurtzorg en haar patiënten”, zegt de voorzitter van de raad van toezicht van Buurtzorg tegen RTL Z. 

Door: Nationale Zorggids