Normal_verpleegkunde__palliatieve_zorg__ouderenzorg

Ruim 63 procent van de werkende vrouwen in de zorg tussen de 40 en 60 jaar heeft overgangsklachten. Dat zijn ongeveer een half miljoen vrouwen. Twee op de vijf hebben zulke ernstige klachten dat ze risico op uitval lopen. Vrouwen met overgangsklachten ervaren meer emotionele en fysieke werkdruk, voelen zich ongezonder en hebben meer last van lichamelijke en geestelijke uitputting. Erover praten doen ze liever niet. Dit meldt Stichting IZZ die hierover 160.000 leden ondervroeg. 

Veel vrouwen in de zorg zullen vanwege ernstige overgangsklachten gedwongen zijn eerder te stoppen met werken. Of we zien dat deze vrouwen minder uren gaan werken. Een onwenselijke situatie omdat we deze vrouwen met hun kennis en kunde hard nodig hebben in de zorg.  

Vrouw wil herkenning en erkenning

Veel vrouwen geven aan niet zo graag te praten over dit onderwerp. Uit de Monitor van IZZ blijkt dat zorgmedewerkers zelf niet vlug de stap naar een leidinggevende zetten hierover: voor drie op de vijf vrouwen is die drempel te hoog. Echter komt er wel een duidelijke behoefte naar voren om het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer, 51 procent wil er graag over praten maar geeft aan dat lastig te vinden omdat er een taboe op rust. Voor veel vrouwen is herkenning en erkenning, en het uitwisselen van ervaringen, tips en adviezen, een belangrijk onderdeel van omgaan met de overgang.

Minder klachten bij vrouwen die erover praten

Vrouwen met overgangsklachten die werken bij zorgorganisaties met een gezond en veilig organisatieklimaat en hier dus met collega’s en leidinggevenden over kunnen praten, ervaren gemiddeld 30 procent minder lichamelijke uitputting en 40 procent minder emotionele uitputting dan vrouwen die werken bij organisaties met een slecht organisatieklimaat. Tevens ligt het aandeel vrouwen in de overgang dat verzuimt wegens werkgerelateerde gezondheidsklachten meer dan 60 procent lager bij organisaties met een goed organisatieklimaat.

Week van de Overgang

Van 8 tot en met 14 april 2019 is de Week van de Overgang. Stichting IZZ heeft speciaal voor deze week een stappenplan ontwikkeld om vrouwen te helpen meer regie te krijgen over de overgang. Dit stappenplan bestaat uit filmpjes met informatie en praktische tips van (ervarings)deskundigen en een online zelfhulp module ‘Overgangsklachten’. 

Door: Nationale Zorggids