Normal_rss_entry-176649

Drie organisaties van verzekeringsartsen en -adviseurs willen een "volledig onafhankelijk onderzoek" naar de kwestie over het opnieuw beoordelen van arbeidsongeschikten door verpleegkundigen bij uitkeringsinstantie UWV in Groningen. De NOVAG, GAV en NVVG vinden de gang van zaken niet alleen verkeerd, maar denken zelfs dat de aanpak onterechte uitkeringen kan hebben veroorzaakt.

Ze verbazen zich over het toekenningspercentage van 78 procent. Normaal zou dat rond de 20 procent moeten schommelen, zeggen de clubs in een brief aan het kabinet, die de NVVG op de eigen site heeft gezet.

Er is weliswaar een tekort aan verzekeringsartsen en door de inzet van verpleegkundigen konden snel meer dan 2500 dossiers worden weggewerkt, maar minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees stelde vorige week dat de toegepaste werkwijze "in operationele en juridische zin niet juist" was.

"Hieraan toegevoegd zou kunnen worden dat het ook in moreel-ethische zin niet juist was: immers de centrale vraag bij deze 'herbeoordelingsoperatie’ was niet “doen we recht aan cliënt en maatschappij”, maar “hoe kunnen we dossiers zo snel mogelijk afhandelen” schrijven de drie clubs.

Door: ANP