Normal_diagnose_arts

In heel Nederland ervaren huisartsenpraktijken een hoge werkdruk. Met name in Zeeland zijn de problemen groot. Pensionerende artsen kunnen geen opvolger vinden en zijn soms genoodzaakt om een patiëntenstop in te stellen. De voornaamste reden: jonge huisartsen zien een eigen praktijk niet zitten en zijn veel liever waarnemer. De provincie is daarom gestart met een wervingscampagne om jonge huisartsen met hun gezinnen naar Zeeland te krijgen. Dit meldt Nieuwsuur. 

Huisartsen die als waarnemer dienst doen, zijn flexibeler. Ze laten zich inhuren en zijn inzetbaar voor losse diensten. Deze huisartsen hebben bijna geen administratieve lasten en hoeven niet de zware verantwoordelijkheid van praktijkhouderschap te dragen. Er is een nieuwe groep huisartsen die niets ziet in alleen maar werken en juist een goede balans tussen werk en privé zoekt. En omdat deze jonge huisartsen vaak partners hebben met een carrière, zoeken ze hun heil liever niet in Zeeland.

Stijgende zorgkosten door toenemend aantal waarnemers

Het toenemend aantal waarnemers heeft een impact op de zorgkosten. Waarnemers worden namelijk per uur betaald en zijn zo duurder dan praktijkhouders. Deze huisartsen genieten zo van voldoende vrijheid, maar zullen nooit dezelfde band met een patiënt opbouwen als praktijkhouders dat doen met hun patiënten.

Imagoverandering & werkdrukverlaging 

Als het aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) ligt, verandert het imago van huisarts als beroep. De werkdruk moet drastisch omlaag, het aantal in te vullen papieren ook en er moet vooral worden ingezet op de huisarts als aantrekkelijk beroep. Door meer samenwerkingen tot stand te brengen, moet de huisarts met tijd krijgen voor de patiënt. 

Door: Nationale Zorggids