Normal_huisarts_arts

Uitkeringsinstantie UWV en arbodiensten vullen de openstaande vacatures voor verzekeringsartsen en bedrijfsartsen steeds vaker op met basisartsen. Arbodiensten hebben momenteel ongeveer zeshonderd nieuwe basisartsen in dienst, naast de 1.800 gespecialiseerde bedrijfsartsen. Bij het UWV geldt dat naast de vijfhonderd verzekeringsartsen, ongeveer 270 basisartsen datzelfde werk uitvoeren. Dit meldt Trouw.

Het is toegestaan om basisartsen in te zetten voor wat meer gespecialiseerd werk, maar zij moeten altijd overleg voeren met de bevoegde arts. Arbodiensten mogen langdurig zieken na zes weken niet naar een basisartsen sturen, maar moeten hiervoor een bedrijfsarts inzetten. Veel zieke werknemers krijgen echter een basisarts te zien, zonder daarvan op de hoogte te zijn gesteld.

Arbeidsongeschikt verklaard door verpleegkundige

Bij het UWV spelen hele andere problemen. Daar zijn mogelijk een paar duizend arbeidsongeschikten geheel arbeidsongeschikt verklaard door verpleegkundigen. Alleen verzekeringsartsen hebben de bevoegdheid om dit te doen. Bovendien zijn er geen medische keuringen geweest en lijken debesluiten enkel te zijn gebaseerd op een vragenlijst. Om de grote tekorten aan verzekeringsartsen weg te werken, wil het UWV op grootschalig niveau basisartsen hiervoor inzetten. Dit tot groot ongenoegen van de vereniging van verzekeringsartsen. 

Door: Nationale Zorggids