Normal_consult_dokter_arts

Artsen en arbeidsdeskundigen bij uitkeringsinstantie UWV maken geregeld fouten, zo blijkt uit interne rapporten in handen van Trouw. De arbeidsdeskundigen blijken te weinig vakinhoudelijke kennis te hebben om te oordelen over de arbeidsongeschiktheid van chronisch zieken en mensen met een arbeidsbeperking. Arbeidsdeskundigen moeten in 95 procent van de gevallen een voldoende krijgen, maar dat percentage bleef jarenlang op maximaal 45 procent steken. Pas sinds vorig jaar zijn de resultaten enigszins verbeterd, maar ze voldoen nog lang niet aan de norm. Dit melden Trouw en NOS.

Bij ongeveer 30 procent van de dossiers is onduidelijk of de genoteerde conclusie de juiste is. Maar, zegt Ronald Broeders van het UWV, de lange lijsten die arbeidsdeskundigen moeten invullen zijn niet foutvrij, juist omdat ze zo lang zijn. Echter betekent dit niet dat de uiteindelijke beoordeling fout is.

Twijfels over beoordelingsvermogen artsen

En dan het oordeel over de artsen: de interne controledienst van het UWV zegt hierover dat er bij de dossiers ingevuld door artsen ook twijfels zijn of de beslissing over het langdurig ontbreken van het arbeidsvermogen, ofwel het voortzetten van de Wajong-uitkering, de juiste was. “Bij 50 procent van de getoetste dossiers is risico op een onjuiste uitkering”, zo is te lezen in één van de rapporten. Broeders van het UWV zegt ook hierover dat de uiteindelijke conclusies hierbij niet onjuist hoeven te zijn. Bovendien, zegt hij, de controledienst kijkt alleen naar het dossieronderzoek en ziet niet wat daarbuiten plaats heeft gevonden. Volgens hem is ieder rapport anders en daarmee ook ieder persoon met ieder een eigen ziektebeeld. 

Door: Nationale Zorggids