Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Sinds december 2017 kunnen werkgevers binnen Zorg en Welzijn een beroep doen op het SectorplanPlus voor de scholing van nieuwe beroepskrachten. Inmiddels zijn er drie aanvraagrondes geweest. Meer dan negenhonderd organisaties hebben aangegeven mee te willen doen. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Dat blijkt uit de vandaag uitgebrachte voortgangsrapportage. Dit meldt SectorplanPlus. 

Sinds het moment dat de minister van Volksgezondheid in het najaar van 2017 officieel goedkeuring gaf voor het gezamenlijk door de regionale werkgeversorganisaties ingediende plan, is veel gebeurd. Het aantal trajecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd loopt per tijdvak verder op. Het grootste deel van de beschikbare middelen wordt ingezet voor de kwalificatie van nieuwe beroepskrachten via een BBL-route of de hbo-duale leerweg. Tegelijkertijd wordt ook ingezet op de scholing van huidige medewerkers naar een hoger kwalificatieniveau en de opleiding van extra praktijk-/ werkbegeleiders.

Voor tijdvak drie, dat op 1 januari 2019 van start is gegaan, heeft de minister van Volksgezondheid eind vorig jaar 95 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag werd ruim overtekend. In totaal werden aanvragen ingediend voor 140 miljoen euro om 106.389 opleidingen en/of trainingen te kunnen starten. Met name organisaties werkzaam in de ouderenzorg gebruiken het SectorplanPlus om extra mensen op te leiden. Veel werkgevers in de VVT-sector hebben ook al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor oriëntatiebanen subsidie aan te vragen. Tegelijkertijd blijkt dat ook in andere werkvelden – gehandicaptenzorg, ggz, jeugdzorg, algemene ziekenhuizen, welzijnsinstellingen en in de eerstelijns – de tekorten oplopen en men extra wil opleiden.

De definitieve besluitvorming over de omvang van het beschikbare bedrag voor het derde tijdvak is door de minister aangehouden tot de publicatie van de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota kan elk moment worden uitgebracht. Dit moment wordt dan ook gebruikt om partijen meer zicht te geven op de voortgang van het SectorplanPlus en via een aantal korte ‘verhalen’ aan te geven waar deze middelen concreet voor worden ingezet.

Door: Nationale Zorggids