Normal_rutte

Op woensdag 24 april brengt minister-president Rutte een bezoek aan Zeeland. Daar ontmoet hij onder meer verpleegkundigen met wie hij spreekt over de toekomst van de provincie. Ook gaat hij het gesprek aan met ondernemers, leraren en bewoners. Het kabinet investeert samen met de regio 70 miljoen euro om ervoor te zorgen dat het in Zeeland fijn wonen en werken blijft. 

Het aantal inwoners in Zeeland neemt de komende jaren verder af. Door de krimp staan de voorzieningen in de regio onder druk, vooral buiten de steden. Met een actieplan werkt de regio aan een duurzame toekomst waarin zorg, onderwijs en banen binnen bereik blijven van de inwoners van Zeeland.

Zeeuwse Gronden

Na een bezoek te hebben gebracht aan Viskwekerij Neeltje Jans, gaat de minister-president op bezoek bij een woonlocatie van ggz-organisatie Zeeuwse Gronden, waar mensen met een ernstige psychiatrische aandoening beschermd en zelfstandig kunnen wonen, midden in het dorp. Door deze voorziening is het voor hen mogelijk om in Zeeland te blijven wonen.

Huisartsentekort

Onlangs is de provincie Zeeland gestart met een wervingscampagne om jonge huisartsen en hun gezinnen naar Zeeland te krijgen. Pensionerende artsen kunnen geen opvolger vinden en zijn soms genoodzaakt om een patiëntenstop in te stellen. Jonge huisartsen zien een eigen praktijk niet zitten en zijn veel liever waarnemer. En omdat zij vaak partners met een carrière hebben, zoeken  ze hun heil liever niet in Zeeland. 

Door: Nationale Zorggids