Normal_dementie_mantelzorger

Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’ zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Het ministerie van Volksgezondheid ondersteunt de gemeenten met 1 miljoen euro vanuit het programma Langer Thuis. Dit meldt Rijksoverheid. 

Met het geld kunnen gemeenten onder meer een coördinator voor de logeerzorg aanstellen. Deze brengt de mogelijkheden voor logeerzorg onder de aandacht van mantelzorgers en professionals en coördineert de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. De pilots worden gestart op initiatief van de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD). 

Logeerzorg is vorm van respijtzorg

Respijtzorg is vervangende zorg die mantelzorgers in staat stelt om even er tussenuit te kunnen en op adem te komen. Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg. Bij logeerzorg verblijft de oudere tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’ - om de mantelzorger te ontlasten - op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. De logeerzorg kan meerdere keren per jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden.

Pilots symbolisch gestart

Hermans en Bergkamp riepen in 2018 op om deze vorm van respijtzorg verder te ontwikkelen. Minister Hugo de Jonge zegde daarop toe om in het programma Langer Thuis, dat beoogt de zorg voor ouderen thuis te verbeteren, pilots in te richten voor deze vorm van respijtzorg. Die pilots werden vorige week symbolisch gestart.

Coördinator logeerzorg

Tien gemeenten (Westland, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Hoeksche Waard, Zeist, Nieuwegein, Helmond, Ede, Heerde en Assen) gaan aan de slag met de pilots. In elk van de pilotgemeenten gaat een coördinator logeerzorg aan de slag. Enerzijds om de partijen bij elkaar te brengen, anderzijds om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg. De tien pilots zullen t/m april 2020 uitgevoerd en begeleid worden door het ministerie en kennisinstelling Movisie.  

Door: Nationale Zorggids