Normal_operatie_operatiekamer_ok_chirurg_arts

Technisch geneeskundigen worden definitief opgenomen in de Wet BIG. Daartoe heeft de Eerste Kamer onlangs besloten, op basis van een positieve evaluatie over de toegevoegde waarde van deze beroepsgroep in de zorg. De technisch geneeskundige, ofwel Klinisch Technoloog, krijgt daarmee officieel de bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van medische handelingen. Dit meldt de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG). 

Deze ontwikkeling en de mededeling van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over zelfstandig openen van dbc-zorgtrajecten en het registeren van consulten, zijn volgens de NvvTG en de twee opleidingsinstituten (Universiteit Twente en het samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC) belangrijke mijlpalen voor de beroepsgroep en de opleidingen.

Technologie en geneeskunde combineren

Technisch geneeskundigen zijn specialisten die kennis van technologie en geneeskunde combineren. Ze zetten medische technologie veilig en innovatief in voor de diagnose en behandeling van individuele patiënten. Denk aan 3D-beeldvorming om nauwkeuriger te opereren, minimaal invasieve behandelingen van tumoren of het personaliseren van ademondersteuning op de intensive care.

Zelfstandig behandelen

Klinisch Technologen mochten sinds 2014, bij wijze van experiment, al zelfstandig medische handelingen uitvoeren. Een vier jaar durend onderzoek, uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, toont aan dat dit bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen. Patiënten blijken zeer tevreden te zijn over de geleverde zorg. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft de aanbevelingen van het evaluatieonderzoek overgenomen, wat nu resulteert in een aanpassing van de wet waarmee de beroepsgroep definitief wordt opgenomen in het BIG-register. 

Door: Nationale Zorggids