Normal_chirurg_arts_operatie

Jongensbesnijdenissen worden lang niet altijd door artsen uitgevoerd. De wet schrijft echter voor dat besnijdenissen bij joodse en islamitische jongens alleen worden gedaan door artsen. Besnijdenissen zijn niet geheel zonder risico. In vijf jaar tijd kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) acht meldingen over letsel na besnijdenis. Dit meldt Nieuwsuur. 

Dat de IGJ tot nu toe niets tegen deze niet-artsen heeft gedaan, is omdat er nog geen meldingen zijn binnengekomen over problemen bij besnijdenissen door niet-bevoegde personen. Eén van die personen is advocaat Herman Loonstein die als sinds 1984 joodse jongetjes besnijdt en in totaal tweeduizend jongetjes onder het mes heeft gehad. Hij is van mening dat het niet de rol van de overheid is om toezicht te houden, omdat dit een religieuze traditie is. De IGJ laat weten met Loonstein in gesprek te gaan.

Hoogleraar Jaap Sijmons is het niet met Loonstein eens. Een handeling waarbij weefsel wordt weggenomen, om welke reden dan ook, moet worden uitgevoerd door een arts met een BIG-registratie. Achter dat standpunt staat ook het ministerie van Volksgezondheid. “Dat iedereen een besnijdenis zou mogen uitvoeren omdat besnijdenis onder godsdienstvrijheid valt omdat hij bekwaam is, is niet juist.”

Door: Nationale Zorggids