Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil dat zorg door specialisten ouderengeneeskunde en verstandelijke gehandicapten toegankelijker wordt in de eerste lijn. Daarom wordt deze zorg vanaf 1 januari 2020 vanuit de Zorgverzekeringswet aangeboden. Branchevereniging ActiZ is voor deze aanpassing, maar vreest ervoor dat de gefaseerde overheveling van extramurale- en dagbehandeling eerst voor meer administratieve lastendruk zorgt. ActiZ had liever grote, eenmalige overheveling gezien. Dit meldt Skipr. 

De gefaseerde overheveling vergroot het risico op extra papierwerk bij de inkoop het declareren van zorg, zegt de branchevereniging. “De komende periode zullen we dan ook samen met de zorgverzekeraars maximaal blijven inzetten om te zoeken naar een zo simpel mogelijk inkoop- en declaratieproces voor het komende jaar.”

Door: Nationale Zorggids