Normal_relationelezorg

Na een geslaagde pilot in een aantal woonzorglocaties van ouderenzorgorganisatie Zorgbalans, wordt vanaf heden in alle woonzorglocaties gewerkt met de webapplicatie Lable Care. Hiermee kunnen de gewoontes, wensen en behoeften van de cliënt nog beter worden vastgelegd, zodat de geleverde zorg en welzijn continu aansluiten bij wat de cliënt vandaag wenst of nodig heeft. Dit meldt Zorgbalans.

Zorgbalans werkt vanuit haar visie op Goede Zorg volgens het gedachtegoed van Presentie. Dit betreft relationele zorg, die aansluit bij en is afgestemd op de behoefte van de bewoner. Lable Care ondersteunt de cliënt, zijn naasten en medewerkers bij het voeren van het gesprek hierover en zorgt ervoor dat de informatie en afspraken die hiervoor zijn gemaakt direct toegankelijk is in het zorgdossier. Het invoeren van de zorgafspraken, metingen en rapportages kan eenvoudig in het nieuwe elektronische dossier van Zorgbalans, waar de nieuwe webapplicatie Lable Care deel van uitmaakt. Hierdoor hebben de medewerkers meer tijd voor de cliënt zelf en geven zij aan meer werkplezier te ervaren.
 

Goed beeld van bewoners

Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans: “Onze medewerkers zijn erg enthousiast over de eenvoud en de wijze waarop het elektronisch dossier hen helpt bij hun dagelijkse werk. Samen met de bewoner (en/of naasten) worden de gewoontes, wensen en behoeften zorgvuldig beschreven en direct aangepast als de behoefte verandert. Daarom werken vanaf heden alle medewerkers met de webapplicatie Lable Care op al onze woonzorglocaties.”
 
Lable Care geeft mensen die in de zorg werken op een plezierige manier alle informatie en inzichten en helpt hen om persoonlijke zorg en ondersteuning te bieden, passend bij het leven zoals de cliënten van Zorgbalans dat wensen te leven. De ontwikkelaars van Lable Care hebben zelf stagegelopen in de zorg om het werkproces en de informatiebehoeften zorgvuldig in kaart te brengen. Hierdoor hebben zij een webapplicatie gemaakt waar alle betrokkenen blij van worden: de cliënt, de familie en de zorgprofessional. Hélène Zwaneveld, directeur zorgontwikkeling van Lable Care: “Bijdragen aan leefplezier én werkplezier: daar is het ons bij Lable om te doen.”
 
Door: Nationale Zorggids