Normal_mantelzorg__thuiszorg

Om de invoering van de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ in de wijkverpleging  te stimuleren, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregel aangepast. Wijkverpleegkundigen mogen hiermee cliëntgebonden afstemming zoals telefoontjes of het instellen van een infuuspomp ook op een andere locatie doen. Eerder moesten alle cliëntgebonden handelingen bij de cliënt thuis plaatsvinden. Dit maakte het werk soms inefficiënt en zorgde ervoor dat het werk van de wijkverpleegkundige kon uitlopen. De regelgeving is nu in lijn gebracht met de registratiestandaard. Dit meldt de NZa. 

In de nieuwe beleidsregel wordt vanaf nu gesproken over verplaatste directe contacttijd. Dit betekent dat de wijkverpleegkundige taken, die zij voorheen bij de cliënt thuis uitvoerde, voortaan als ‘huiswerk’ op de route kan verzamelen en op kantoor mag uitvoeren. Zo worden de administratieve lasten verlicht en wordt het zorgaanbieders makkelijker gemaakt om af te stappen van de vijf-minuten-registratie.

Thuiszorgtechonologie

Ook wil de NZa de mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging vergroten. Daarom is hiervoor een nieuwe, aparte prestatie gemaakt die meer thuiszorgtechnologie mogelijk maakt. Beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg vallen straks onder deze brede prestatie. De aparte prestaties voor deze zorg zijn dan niet meer nodig. Zo hoopt de NZa nieuwe ideeën te stimuleren en implementatie en opschaling van bestaande thuiszorgtechnologie mogelijk te maken. 

Door: Nationale Zorggids