Normal_geld_rekenmachine

De financiële positie van ziekenhuizen in Nederland is in 2018 verder verbeterd. Zo zijn de ratio’s licht gestegen en kunnen ziekenhuizen beter tegen een stootje. Het eigen vermogen is opgelopen tot 6,9 miljard euro. Minder ziekenhuizen bevinden zich in de gevarenzone: slechts zes ziekenhuizen schreven rode cijfers in 2018. Toch zijn er ook zorgen: de krappe arbeidsmarkt raakt ziekenhuizen ook in financiële zin. Naast en forse toename van 39 procent van het aantal moeilijk vervulbare vacatures, moeten ziekenhuizen tegen hoge kosten externe krachten inhuren. Dit leidde in 2018 tot een toename van 4,6 procent van de bedrijfslasten. Dit meldt Intrakoop die de jaarverslagen van 78 ziekenhuizen analyseerde. 

“De sector staat er financieel goed voor, zo blijkt uit de cijfers over 2018. Veel seinen staan op groen, maar er zijn nog uitdagingen genoeg. Naast de krapte op de arbeidsmarkt zijn dat de alsmaar stijgende kosten van behandelingen. Het zal voor ziekenhuizen een hele toer worden om de komende jaren binnen de grenzen van het hoofdlijnenakkoord te blijven. Ook omdat we alle inkoopgerelateerde exploitatiekosten zien stijgen, in totaal met ruim 7 procent. Er is voor ziekenhuizen op het gebied van leveranciers nog genoeg te winnen.”

Hoofdpijndossier: personeelstekort in de zorg

De opvallende toename van de bedrijfslasten is onder andere te wijten aan krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures is met 9,4 procent gestegen naar 8.095 vacatures; het aantal moeilijk vervulbare vacatures is in 2018 zelfs met 39 procent toegenomen. Dit wordt voor een deel opgelost met de inhuur van dure externe krachten. In 2018 was er een kostenstijging van 11,6 procent, nadat deze kosten in 2017 ook al met ruim 10 procent waren gestegen. 

De totale kosten voor personeel beslaan meer dan de helft van de bedrijfslasten en komen in 2018 uit op 13,4 miljard euro. 73 procent hiervan bestaat uit salarissen voor de bijna kwart miljoen personeelsleden die in de onderzochte ziekenhuizen werken. De kosten voor lonen en salarissen zijn gestegen met 3,2 procent.

Door: Nationale Zorggids