Normal_rss_entry-187795

GroenLinks wil dat medewerkers in zorginstellingen, op scholen en bij de politie meer te vertellen krijgen. Zij moeten bijvoorbeeld het recht krijgen toezichthouders rechtstreeks te benoemen, vindt de partij, die haar voorstellen wil bespreken met de Tweede Kamer.

De Kamerleden Kathalijne Buitenweg, Corinne Ellemeet, Paul Smeulders en Lisa Westerveld pleiten voor "een betere machtsbalans tussen de bestuurders en medewerkers". Dat dit nodig is zou blijken uit gesprekken die GroenLinks de afgelopen twee jaar voerde tijdens zogenoemde kantinetours.

Menselijke maat ontbreekt

"Van onderwijzers tot jeugdzorgwerkers, van wijkagenten tot verzorgenden, allemaal zeggen ze hetzelfde: de menselijke maat ontbreekt in publieke instellingen", zegt Smeulders. GroenLinks wijst op CBS-cijfers waaruit blijkt dat het ziekverzuim in de publieke sector hoog is,. De partij schrijft dit toe aan een hoge werkdruk.

Crisis in de publieke sector

De linkse oppositiepartij spreekt van een "crisis" in de publieke sector en noemt een gebrek aan inspraak voor mensen op de werkvloer daarin "een belangrijk aspect". De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet er verantwoordelijk voor worden dat dit beter geregeld wordt, vindt de partij.

GroenLinks wil daarnaast schaalvergroting te lijf en pleit daarom voor een plafond voor de grootte van instellingen. De partij wil ook stimuleren dat fusies worden teruggedraaid. "Groter is niet altijd efficiënter, goedkoper en beter", zegt Smeulders.

Door: ANP