Normal_dokter_arts

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gestart met een kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Voor 34 opleidingen ontvangen de ziekenhuizen een subsidie, de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen. De hoogte van deze subsidie is  niet eerder door de NZa onderzocht. Daarom heeft de NZa het afgelopen jaar een vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek gaan we nu verder met de tweede fase. Dit meldt NZa. 

De NZa is verantwoordelijk voor het toekennen van de beschikbaarheidbijdrage voor (medische) vervolgopleidingen. Per opleidingsplek ontvangen ziekenhuizen een vergoeding. De NZa vindt dat de hoogte van de vergoedingsbedragen uit te leggen moet zijn en daarom doet de organisatie een kostenonderzoek.

Maar voordat dit mogelijk was, was er meer kennis nodig over het opleiden van medisch specialisten. Daarom zijn de vervolgopleidingen onder de loep genomen en is gekeken naar de inhoud en structuur van de opleidingen. Wie is er direct en indirect betrokken en wie maakt welke kosten? Daarnaast zijn eerdere onderzoeken en andere relevante literatuur geraadpleegd om het kostenonderzoek theoretische te onderbouwen.

Momenteel beperkt de NZa zich enkel tot de medische vervolgopleidingen die in ziekenhuizen plaatsvinden. Het kostenonderzoek is inmiddels gestart en naar verwachting kunnen de bedragen van de beschikbaarheidsbijdrage uiterlijk in 2022 worden aangepast. 

Door: Nationale Zorggids