Normal_tablet_arts

In de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) speelt de huisarts volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid een rol door een dwangmaatregel te indiceren maar ook als er in de thuissituatie sprake is van een maatregel die buiten de huisarts om is geregeld. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) vindt dat de huisarts bekwaam noch bevoegd is om een rol te spelen bij dwangzorg. Dit meldt LHV. 

Door te beweren dat de huisarts een rol speelt, zeker als die gaat om medische handelingen maar ook als die gaat over insluiting of beperking van de bewegingsvrijheid, spreekt de minister eerdere berichten van het ministerie van Volksgezondheid tegen, zegt de huisartsenvereniging.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “Zowel de rol- en taakverdeling voor zorgverleners als de randvoorwaarden die nodig zijn om de patiëntveiligheid te borgen, zijn nog onduidelijk. Eerder is afgesproken een invoeringstermijn van anderhalf jaar te hanteren. Wij willen de minister hieraan houden, hoewel hij tot nu toe niet thuis geeft. Anders vrezen wij dat de huisarts zorg op zijn bord krijgt die niet bij de huisarts thuis hoort.” Zo zou een huisarts nooit als eindverantwoordelijke gezien moeten worden bij het verlenen van medische zorg bij ambulante onvrijwillige zorg. Volgens de huisarts is dit simpelweg geen expertise van de huisarts.

Door: Nationale Zorggids