Normal_kind__overgewicht__dik__afvallen__buik__obesitas__gezondheid
De inzet van 1 centrale zorgverlener werkt goed in gezinnen waarvan een of meer kinderen kampen met ernstig overgewicht. De centrale zorgverlener zorgt voor een betere samenwerking tussen alle professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van kind en gezin naar een gezonde leefstijl. Dit blijkt uit de resultaten van een driejarig project van de gemeente en Zilveren Kruis. Dit meldt gemeente Amsterdam.
De inzet van 1 centrale zorgverlener werkt goed in gezinnen waarvan een of meer kinderen kampen met ernstig overgewicht. De centrale zorgverlener zorgt voor een betere samenwerking tussen alle professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van kind en gezin naar een gezonde leefstijl. Dit blijkt uit de resultaten van een driejarig project van de gemeente en Zilveren Kruis.
 
Zilveren Kruis en de Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam doen sinds 2016 een project met deze nieuwe vorm van zorg voor kinderen met obesitas. Zilveren Kruis heeft hiervoor innovatiegeld ter beschikking gesteld. Momenteel onderzoekt Zorginstituut Nederland of deze centrale zorgverlener in de toekomst voor alle kinderen met (morbide) obesitas beschikbaar kan komen.
 

Driejarig project

De afgelopen drie jaar zijn 120 jeugdverpleegkundigen als ‘centrale zorgverlener’ thuis ingezet bij meer dan 2.000 kinderen en hun ouders. Omdat obesitas een ingewikkeld probleem is, hebben de gezinnen baat bij één aanspreekpunt die de zorg coördineert en hen maximaal 3 jaar begeleidt. Zo kunnen de gezinnen hun leefstijl duurzaam verbeteren. Het project wordt met twee jaar verlengd. Zo kunnen de gezinnen die onlangs gestart zijn hun traject afmaken en kan een aantal nieuwe gezinnen instromen.
 

Resultaten

Twee op de drie kinderen geven aan dat ze zich na hun traject met de centrale zorgverlener beter voelen. Ouders en kinderen zeggen zich met respect behandeld te voelen en een gevoel van eigen regie te hebben. Ook zien we dat de Body Mass Index (BMI) bij kinderen daalt of stabiliseert.
 

Breed

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, is tevreden: “We kijken in dit project breder naar de gezondheid van de kinderen. Dus niet alleen naar fysieke aspecten maar ook naar de plek en de omstandigheden  waaronder de kinderen opgroeien .“ Kinderen met overgewicht hebben bijvoorbeeld vaak te maken met pesten. Daardoor kunnen ze een laag zelfbeeld ontwikkelen. Dit kan het extra moeilijk maken om gezondere keuzes te maken. De centrale zorgverlener zorgt ervoor dat ook dit soort zaken in de zorg wordt meegenomen.
 

Vervolg

Landelijk is er veel belangstelling voor de resultaten van het project: in het Nationaal Preventieakkoord staat dat de functie van centrale zorgverlener essentieel is in de zorg voor kinderen met obesitas. Het Zorginstituut Nederland onderzoekt momenteel hoe de rol van de centrale zorgverlener structureel betaald kan worden.
 
Door: Nationale Zorggids