Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Een Belgische verzorgende IG die in in Nederland als zzp’er in de verpleging, verzorging en thuiszorg werkt, heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een aanwijzing gekregen. Zij voldoet niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen. Dit omdat zij zelf kampt met gezondheidsproblemen, aldus IGJ. 

De inspectie heeft geen vertrouwen meer in de verzorgende IG: er is sprake van een risicovolle situatie en zij voldoet op dit moment niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) te verlenen. De vrouw is onvoldoende transparant en er bestaat een reële kans dat ze haar werk als zorgverleners ieder moment kan hervatten.

Omdat de tekortkomingen dusdanig ernstig zijn, vindt de inspectie een aanwijzing met daarin navolgende voorwaarden voor het leveren van goede en veilige zorg noodzakelijk. De zorgverlener mag de komende tijd geen zorg verlenen, totdat voldoende is aangetoond dat ze blijvend goede zorg kan verlenen aan clienten. Dit betekent dat ze een medische verklaring van een arts moet overhandigen en een plan van aanpak moet maken met daarin toetsbare afspraken met zorgaanbieders of werkgevers. 

Door: Nationale Zorggids