Normal_rekenmachine_geld

Twintig jaar lang wisten de voormalig bestuurders van thuiszorginstelling PrivaZorg geld uit de organisatie weg te sluizen dat bedoeld was voor zorg. Volgens Follow the Money en dagblad Trouwewisten de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Belastingdienst, het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hiervan af, maar deden ze tot april 2019 niets. Pas toen kwam de thuiszorginstelling onder verscherpt toezicht te staan. Dit meldt Skipr. 

Zo ging er jarenlang achterstallig salarisgeld naar de bestuurders en werden ook pensioenbetalingen en management-fees doorgesluisd. De buitenwereld kon hier moeilijk zicht op hebben, dankzij een complexe structuur aan bv’s en stichtingen. Pas toen directeur Eddy de Bruin zijn ontslag indiende en bij de IGJ een melding maakte van de misstanden, kwam het balletje aan het rollen. De Bruin had zijn collega’s aangesproken op hun gedrag, maar dat haalde niets uit.

Miljoenen uit de organisatie gehaald

Voormalig eigenaren (een getrouwd stel) Verzijl-Vries konden 17 jaar lang hun gang gaan en haalden zo 14,2 miljoen euro uit PrivaZorg. Nog eens twaalf miljoen euro ging naar een stichting waar de raad van commissarissen niets over te zeggen had. Deze stichting werd namelijk buiten het toezicht van de rvc in het leven geroepen. De rvc bestond onlangs nog uit één persoon. Peter van de Burgt had onafhankelijk moeten zijn, maar heeft zijn eigen thuiszorgorganisatie en zijn vrouw heeft banden met een bedrijf dat over samenwerkingen met PrivaZorg onderhandelt. In 2013 zou via een ingewikkeld constructie nog eens zes miljoen euro uit het bedrijf zijn gehaald.

Te hoge jaarsalarissen 

Voormalig directeur De Bruin kreeg een jaarsalaris van 156.000 euro. Een bedrag dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) overschrijdt. Zijn collega’s en bestuursleden van de eerdergenoemde stichting kregen ditzelfde jaarsalaris of meer. Zij hadden de vrijheid om hun eigen salaris vast te leggen. Extra opvallend is dat bestuurder Barend van Leeuwen zijn taken heeft overgedragen en nauwelijks betrokken is, maar toch jaarlijks twee ton opstrijkt. 

Eind juli stapten de drie leden van de raad van commissarissen op, net als een bestuurder en de directeur. De directie en eigenaren konden het niet eens worden over wie er de baas was van de instelling. 

Door: Nationale Zorggids