Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

De zorg staat op de derde plek van sectoren met de meeste openstaande vacatures. In de handel staan 56.000 vacatures open, in de dienstverlening 47.000 en in de zorg 38.000. Met drieduizend extra nam het aantal vacatures in de zorgsector in het tweede kwartaal van 2019 het meest toe. Een nieuw hoogtepunt, aldus CBS.

Stijging aantal banen grootst in de zorg

In de zorg kwamen er in het tweede kwartaal 13.000 banen bij. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de handel, vervoer en horeca (6.000, de bouwnijverheid (6.000) en de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (5.000). 

Aantal gewerkte uren stijgt licht

Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2019 in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 0,5 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 25 uur per week gewerkt. Omdat een substantiële groep meer dan één baan heeft, zijn werkenden gemiddeld 28 uur per week aan het werk, na aftrek van vakantiedagen en ziekteverzuim. 

Mannen werkten gemiddeld 32 uur per week, vrouwen 23 uur per week. Van alle gewerkte uren komt 61 procent voor rekening van mannen.

Door: Nationale Zorggids