Normal_zakenman-man-bestuurder

Directeur Bram van de Langenberg van Mosae Zorggroep in Maastricht heeft afscheid moeten nemen van de organisatie. Hij en interim-bestuurder Anitra Louwers bleken een slechte combinatie, waardoor de raad van toezicht zich genoodzaakt voelde om vaarwel te zeggen tegen Van de Langenberg die sinds 1 april 2018 bestuurder was. Dit meldt De Limburger. 

Rienk Goodijk, voorzitter van de raad van toezicht, legt uit dat Louwers een tijdelijke aanstelling had en zaken op orde moest stellen. Zij kon dingen die Van de Langenberg minder goed kon. Echter had de combinatie van de twee bestuursleden niet het gewenste effect. “We waarderen zijn inzet, maar dan moet je een besluit nemen.”

Het contract van Van de Langenberg is nog niet beëindigd, maar hij hoeft geen werkzaamheden meer uit te voeren voor Mosae Zorggroep. Een akkoord over een eventuele vertrekpremie volgt nog. De organisatie gaat op zoek naar een vervanger.

Verscherpt toezicht 

Afgelopen voorjaar werd de zorggroep voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Bij twee locaties zag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verschillende tekortkomingen op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid. Het bestuur zou bovendien onvoldoende aansturen op kwaliteit. 

Door: Nationale Zorggids