Logo_venvn

Omdat het bestuur van V&VN vindt dat het de afgelopen tijd niet de juiste keuzes heeft gemaakt over het wetsontwerp BIG-2, hebben alle bestuursleden van de beroepsvereniging besloten om af te treden. Twee bestuurders zijn bereid gevonden om demissionair aan te blijven, zodat er op korte termijn een interim bestuur gevormd kan worden en de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijft. Dit meldt V&VN. 

“De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG-2 en de hieraan gekoppelde overgangsregeling”, zegt aftredend voorzitter Henk Bakker. Ook stelt hij dat het bestuur de achterban te weinig mogelijkheden heeft gegeven om inspraak te krijgen in het onderwerp. Daar hebben hij en zijn aftredend collega’s spijt van. Daar nemen ze door weg te gaan verantwoordelijkheid voor. 

Door: Nationale Zorggids