Normal_protest__staken__actie__demonstratie

Jeugdzorgwerkers geven hun werk een magere voldoende, een 5,5. Ruim de helft vindt dat zij hun kennis en kunde niet voldoende kunnen inzetten. 92 procent overweegt weleens de sector verlaten, waarvan 51 procent dit zelfs (zeer) regelmatig doet. Als belangrijkste vertrekreden worden aangegeven: werkdruk, te weinig tijd voor zorgtaken en de mentale en fysieke belasting van het werk. Dit meldt vakbond FNV die dit peilde onder jeugdzorgwerkers die vandaag staken. 

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "We bonzen al drie jaar op de deuren met de boodschap dat de werkdruk in de jeugdzorg ongezond hoog is. Een half jaar geleden gaf 63 procent van de jeugdzorgwerkers aan weleens te overwegen de sector te verlaten. Met name vanwege de werkdruk. Inmiddels is dit met een derde gestegen naar een schrikbarende 92 procent." 

Dat het werk in de sector ondanks de druk  toch gewoon gedaan wordt, komt vanwege de loyaliteit van de medewerkers naar hun kinderen, meent Van der Aar. "Wat nu nog goed gaat, komt omdat jeugdzorgwerkers principieel niet loslaten. Dat draagt deze sector nog. Bij het zorgvuldig inzetten van deze kracht, kan de sector floreren. Bij het uitputten van die kracht, is de sector verloren", aldus de FNV-jeugdzorgbestuurder.

Maandag 24-uursstaking jeugdzorg 

Duizenden jeugdzorgwerkers uit heel Nederland, verenigd in FNV en CNV, staken voor het eerst massaal in de Nederlandse geschiedenis tegen het Nederlandse jeugdzorgbeleid. Zij leggen het werk maandag 2 september 24 uur neer, waarbij spoed- en crisiszorg wel gegarandeerd blijft.

Door: Nationale Zorggids