Normal_man__zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

Ruim 80 procent van de ziekenhuismedewerkers vindt het loon dat zij voor hun werk ontvangen onvoldoende. Ook de financiële compensatie voor de oproep- en bereikbaarheidsdiensten vinden zij niet goed genoeg. Ongeveer 74 procent overweegt weleens de sector te verlaten en geeft redenen op als werkdruk, loon en werk/privébalans. Dit blijkt uit een enquête van FNV onder 1.150 ziekenhuismedewerkers, meldt de vakbond. 

Werkdruk is met 59 procent de belangrijkste reden dat ziekenhuispersoneel de sector wil verlaten. Net iets minder dan 60 procent vindt de balans tussen werk en privé niet goed, 63 procent kan het werk niet loslaten in de vrije tijd en ruim 82 procent is van mening dat in hun ziekenhuis onvoldoende collega’s zijn om het werk te doen.

Van de ondervraagden geeft 84 procent aan dat zij het loon onvoldoende vinden voor het werk dat ze doen. Ook vindt 81 procent dat de financiële compensatie voor bereikbaarheids- en oproepdiensten niet genoeg is.

Nieuwe ziekenhuisstakingen op de planning

De actiebereidheid onder de ondervraagden is hoog. Ruim 98 procent vindt dat de acties voor een goede cao door moeten gaan. Voor de zomer zijn in Almaar, Assen en Eindhoven zondagsdiensten gedraaid. De actiecomités in de ziekenhuizen hebben de zomervakantie gebruikt om nieuwe zondagsdiensten voor te bereiden voor september en oktober. Er staat inmiddels zeventien ziekenhuizen klaar die de komende vier weken 24 uur lang alleen spoedeisende zorg verlenen. Op 18 september trapt het Ommelander Ziekenhuis in Groningen de nieuwe reeks af. Daar zullen alle afdelingen van het ziekenhuis, waar in totaal 1.300 mensen werken, het werk voor niet-acute zorg een dag neerleggen.

Eisen vakbonden 

FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV willen een goede cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers met een salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers. De cao-onderhandelingen met de ziekenhuiswerkgevers (NVZ) liepen in juni stuk.

Door: Nationale Zorggids