Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Het ministerie van Volksgezondheid, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben Gerlach Cerfontaine per 1 september benoemd tot speciaal adviseur regeldruk voor de medisch-specialistische zorg. Onder de vlag van het programma (Ont)Regel de Zorg gaat hij zich richten op het verminderen van de administratieve lasten die artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen ervaren. Dit meldt ORDZ. 

Uit onderzoek blijkt dat zorgprofessionals tot wel 40 procent van hun tijd besteden aan administratie. Tegelijkertijd wordt bijna twee derde van alle registratielast als niet zinvol ervaren. Tot slot geeft ruim 90 procent aan dat administratie ten koste gaat van het werkplezier.

Meer werkplezier en tijd voor patiënt 

Met het programma (Ont)regel de Zorg wil het kabinet samen met andere betrokken partijen zorgen voor minder administratieve lasten, met als doel meer werkplezier voor de zorgprofessional en meer tijd voor zorg voor de patiënt. Daarvoor zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt, maar het is ook nodig in iedere zorginstelling zelf het gesprek te voeren over welke regels daar bedacht zijn en of die echt nuttig en nodig zijn.

Ontregelbeweging aanjagen

Cerfontaine is gevraagd om de ontregelbeweging in ziekenhuizen, universitair medisch centra en zelfstandige behandelcentra verder aan te jagen. Door werkbezoeken en gesprekken met zorgprofessionals en zorgbestuurders gaat hij ervoor zorgen dat goede voorbeelden die er al zijn beter verspreid worden en dat de ontregelbeweging in zoveel mogelijk ziekenhuizen tot merkbare verbetering op de werkvloer leidt.

Gerlach Cerfontaine

Als voormalig arts, bestuurder van verschillende zorginstellingen en als voorzitter van VvAA heeft Cerfontaine ruime ervaring in de zorg. Hij is vanaf het prille begin al betrokken bij het ontregelen van de zorg, onder meer als organisator van de schrapsessies in 2018 en als voormalig voorzitter van de regiegroep (Ont)Regel de Zorg. 

Door: Nationale Zorggids